Procedura Insolventei

  • Redactarea cererilor privind deschiderea procedurii;
  • Consiliere in redactarea planului de reoganizare;
  • Formularea contestatiilor impotriva cererilor de deschidere a procedurii de insolventa;
  • Cereri de inscriere la masa credala; contestatii impotriva masurilor dispuse de administratorul / lichidatorul judiciar si judecatorul sindic;
  • Reprezentare organelor de conducere in actiunile de atragere a raspunderii patrimoniale.