Fuziuni / Diviziuni / Preluari de Active

  • Asistarea in luarea deciziei de fuziune / divizare;
  • Due dilligence pe latura juridica privind fuziunea / divizarea / preluarea de active si predarea raportului de oportunitate cu privire la operatiunile urmarite;
  • Redactare memorandum si asigurarea realizarii eficiente si efective a procesului de fuziune/ divizare/ preluare de active prin inserarea clauzelor care protejeaza clientul in situatiile de nerespectare a obligatiilor partilor;
  • Monitorizarea ulterioara realizarii fuziunii/ divizarii/ preluarii de active privind respectarea obligatiilor asumate de parti;
  • Redactarea planului de fuziune / divizare;
  • Constituirea garantiilor reale si executarea acestora;
  • Indeplinirea formalitatilor de publicitate privind inscrierea fuziunii.