Asociatii / Fundatii / Federatii

  • Alegerea formei entitatii fara scop patrimonial;
  • Deschiderea contului bancar al entitatii fara scop patrimonial;
  • Domiciliul entitatii fara scop patrimonial;
  • Redactarea actelor constitutive ale entitatii fara scop patrimonial;
  • Inregistrarea entitatii fara scop patrimonial si obtinerea autorizatiilor / avizelor necesare functionarii in acord cu legislatia din domeniul in care urmeaza a-si desfasura activitatea asociatia / fundatia / federatia;
  • Asistarea si reprezentarea in relatiile cu autoritatile publice.