Achizitii Publice

  • Consultanta la intocmirea dosarului de achizitie publica;
  • Contestatii impotriva documentatiei de atribuire;
  • Contestatii importiva rezultatului procedurii;
  • Reprezentare in fata Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor;
  • Reprezentarea in instanta impotriva deciziilor date de Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor.